O mně.

Dana Nachlingerová

se narodila do řezbářské rodiny v roce 1979. Učila se po boku svého dědy řezbáře Jana Nachlingera, který v ní objevil talent a lásku k tomuto řemeslu. Rodinná tradice, která se předávala z pokolení na pokolení více než jedno století ji ovlivnila po celou dobu studií na Střední umělecké škole v Praze. Po jejím absolvování v roce 1998 se začala věnovat výhradně tomuto krásnému řemeslu.

V mé tvorbě můžete najít výrobky s náboženskou tématikou, jako jsou kříže, Madony a motivy svatých, mojí doménou se po dlouholeté praxi staly rámy a reliéfy.

V současnosti se zabývám nejen vlastní tvorbou, ale především výrobou Betlémů a soch. Jednou z mých největších zakázek je práce na Klokotském betlému v nadživotní velikosti.

Tvorba s mým jménem si našla majitele nejen u nás, Rakousku, Německu, Itálii, ale i USA, Kanadě a Japonsku.